Cho các phát biểu sau:1. Phân tử ARN vận chuyển có chức năng vận chuyển axit amin để dịch mã và vận chuyển các chất khác?
02432 99 98 98 Moon.vn MoonBook.vn eMoon.vn
Thầy Phan Khắc Nghệ - Ôn thi Sinh học với thầy Phan Khắc Nghệ
Tìm

Cho các phát biểu sau:1. Phân tử ARN vận chuyển có chức năng vận chuyển axit amin để dịch mã và vận chuyển các chất khác?

ID 191945.

Cho các phát biểu sau:
1. Phân tử ARN vận chuyển có chức năng vận chuyển axit amin để dịch mã và vận chuyển các chất khác trong tế bào.
2. Mỗi phân tử ARN vận chuyển có nhiều bộ ba đối mã, mỗi bộ ba đối mã khớp đặc hiệu với 1 bộ ba trên mARN.
3. Mỗi phân tử ARN chỉ gắn với 1 loại axit amin, axit amin được gắn vào đầu 3’ của chuỗi polipeptit.
4. Phân tử ARN vận chuyển có cấu trúc 2 mạch đơn cuộn xoắn lại với nhau như hình lá dâu xẻ 3 thùy.
5. Trên phân tử tARN có liên kết hidro theo nguyên tắc bổ sung.
Số phát biểu đúng

A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
kyungan ( Trần Thị Ngần )

15/4/2015 lúc 23:12 Link fb:

* Cấu tạo của tARN: tARN là một pôlinuclêôtit cuộn lại ở một đầu, có đoạn các cặp bazơ liên kết theo nguyên tắc bổ sung, có đoạn tạo nên các thuỳ tròn, một đầu mang axit amin đặc hiệu và một thuỳ tròn mang bộ ba đối mã (anticôđon):

+ Chiều dài khoảng 73-93 Nu

+ Cấu trúc gồm 1 MẠCH cuộn lại như hình lá chẻ ba nhờ bắt cặp bên trong phân tử

+ 1 đầu của tARN có bộ ba đối mã, gồm 3 nucleotit đặc hiệu đối diện với axit amin mà nó vận chuyển → Mỗi phân tử ARN chỉ gắn với 1 loại axit amin, axit amin được gắn vào đầu 3’ của chuỗi polipeptit.

→ tARN ngoài 4 loại ribônuclêôtit A,U,G,X còn có 1 số biến dạng của các bazơnitric (trên tARN có những đoạn xoắn giống cấu trúc ADN, tại đó các ribônuclêôtit liên kết với nhau theo NTBS (A-U, G-X). Có những đoạn không liên kết được với nhau theo NTBS vì chứa những biến dạng của các bazơnitric, những đoạn này tạo thành những thuỳ tròn. Nhờ cách cấu tạo như vậy nên mỗi tARN có 2 bộ phận quan trọng: bộ ba đối mã và đoạn mang axit amin có tận cùng là ađenin.

tARN (ARN vận chuyển): Có chức năng mang axit amin tới riboxom và đóng vai trò như "1 người phiên dịch" tham gia dịch mã trên mARN thành trình tự các axit amin trên chuỗi Polipeptit → Để đảm nhiệm chức năng này, mỗi phân tử tARN đều có 1 bộ ba đối mã đặc hiệu (anticodon) có thể nhận ra và bắt đôi bổ sung với codon trên mARN.

Trong tế bào có nhiều loại tARN khác nhau, mỗi loại tARN vận chuyển một loại axit amin tương ứng.

Đáp án 1 chưa chính xác vì chức năng của tARN là vận chuyển aa để tham gia dịch mã thôi.

Đáp án 2 sai vì mỗi tARN có 1 bộ ba đối mã đặc hiệu

Đáp án 4 sai vì tARN có Cấu trúc gồm 1 MẠCH cuộn lại như hình lá chẻ ba nhờ bắt cặp bên trong phân tử → 2 mạch là sai.

Đáp án: A

kyungan ( Trần Thị Ngần ) 14/4/2015 lúc 13:59 Link fb:
* Cấu tạo của tARN: tARN là một pôlinuclêôtit cuộn lại ở một đầu, có đoạn các cặp bazơ liên kết theo nguyên tắc bổ sung, có đoạn tạo nên các thuỳ tròn, một đầu mang axit amin đặc hiệu và một thuỳ tròn mang bộ ba đối mã (anticôđon):

+ Chiều dài khoảng 73-93 Nu

+ Cấu trúc gồm 1 MẠCH cuộn lại như hình lá chẻ ba nhờ bắt cặp bên trong phân tử

+ 1 đầu của tARN có bộ ba đối mã, gồm 3 nucleotit đặc hiệu đối diện với axit amin mà nó vận chuyển → Mỗi phân tử ARN chỉ gắn với 1 loại axit amin, axit amin được gắn vào đầu 3’ của chuỗi polipeptit.

→ tARN ngoài 4 loại ribônuclêôtit A,U,G,X còn có 1 số biến dạng của các bazơnitric (trên tARN có những đoạn xoắn giống cấu trúc ADN, tại đó các ribônuclêôtit liên kết với nhau theo NTBS (A-U, G-X). Có những đoạn không liên kết được với nhau theo NTBS vì chứa những biến dạng của các bazơnitric, những đoạn này tạo thành những thuỳ tròn. Nhờ cách cấu tạo như vậy nên mỗi tARN có 2 bộ phận quan trọng: bộ ba đối mã và đoạn mang axit amin có tận cùng là ađenin.

tARN (ARN vận chuyển): Có chức năng mang axit amin tới riboxom và đóng vai trò như "1 người phiên dịch" tham gia dịch mã trên mARN thành trình tự các axit amin trên chuỗi Polipeptit → Để đảm nhiệm chức năng này, mỗi phân tử tARN đều có 1 bộ ba đối mã đặc hiệu (anticodon) có thể nhận ra và bắt đôi bổ sung với codon trên mARN.

Trong tế bào có nhiều loại tARN khác nhau, mỗi loại tARN vận chuyển một loại axit amin tương ứng.

Đáp án 1 chưa chính xác vì chức năng của tARN là vận chuyển aa để tham gia dịch mã thôi.

Đáp án 2 sai vì mỗi tARN có 1 bộ ba đối mã đặc hiệu

Đáp án 4 sai vì tARN có Cấu trúc gồm 1 MẠCH cuộn lại như hình lá chẻ ba nhờ bắt cặp bên trong phân tử → 2 mạch là sai.

Đáp án: A

Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Trần Thị Ngần nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
bohocthemzolo ....... . 15/4/2015
15/4/2015 lúc 23:25
hacdau96 mấy câu này là chịu . 15/4/2015
15/4/2015 lúc 23:26
anhtuanthao97 đúng 2 thôi à?tưởng 4,,,,, . 15/4/2015
15/4/2015 lúc 23:36
xitrum123 2 là những ý nào ? . 15/4/2015
15/4/2015 lúc 23:38
anhtuanthao97 éo biết,,,, . 15/4/2015
15/4/2015 lúc 23:39
tntprogroup những cái nào . 15/4/2015
15/4/2015 lúc 23:46
nhtung1 . 16/4/2015
16/4/2015 lúc 0:12
tienpham1997 Tienpham1997 1. Sai, ko vận chuyển chất khác. 2. Sai,chỉ 1 bộ ba đối mã khớp đặc hiệu. 3. Dung. 4. Sai, chỉ có 1 mạch đơn. 5. Dung. . 16/4/2015
16/4/2015 lúc 0:18
nguyenxuantruc giải vip hay quá phải như ri mới là vip chứ . 16/4/2015
16/4/2015 lúc 7:21
ngochuy118 èo tính dư ý 1 @@ . 16/4/2015
16/4/2015 lúc 12:53
kidken kidken haha cười phát . 16/4/2015
16/4/2015 lúc 12:54
ngochuy118 phắn . 16/4/2015
16/4/2015 lúc 12:54
kimnhatthanh29 ý 3 đúng hả :P . 16/4/2015
16/4/2015 lúc 17:50
nguyenchikien nhớ chọn 2 mà: . 16/4/2015
16/4/2015 lúc 17:52
ngothuha1997 làm mà biết ngay sai . 16/4/2015
16/4/2015 lúc 20:13
ngothuha1997 Dư câu 1 . 16/4/2015
16/4/2015 lúc 20:13
overkill1997 Overkill1997 MỘT mạch... Ý 3 sao 3 nhỉ . 16/4/2015
16/4/2015 lúc 20:36
unitedkingdom996 dư ý 3 @-_ . 23/4/2015
23/4/2015 lúc 1:7
unitedkingdom996 dư ý 4 chớ @@ . 23/4/2015
23/4/2015 lúc 1:7
moonmoon97 ý 3 ? O.o . 26/4/2015
26/4/2015 lúc 21:38
tranhoang0909 lời giải lơ mơ qá. ý 3 nghi ngờ . 26/4/2015
26/4/2015 lúc 21:44
prongockute105xxx ủa tưởng 5 . 29/4/2015
29/4/2015 lúc 9:46
raumacuatoi2 mình nghĩ ý 3 là 5 chứ. chuỗi polipeptit tổng hợp theo chiều 3>5, thì aa sau phải nằm ở 5 của chuỗi chứ :( . 29/4/2015
29/4/2015 lúc 22:35
tuyethoa357 thế éo nào mà chỉ gắn với 1 a.a . 5/5/2015
5/5/2015 lúc 23:36
vy000 chuỗi polipeptit có đầu 3 ?? . 5/5/2015
5/5/2015 lúc 23:54
tuan1212 . 10/5/2015
10/5/2015 lúc 0:33
nguyenchikien 2 4 nhé kiên . 22/5/2015
22/5/2015 lúc 9:6
voicoicolen ủa, chuỗi polipeptit có đầu 3 à . 4/6/2015
4/6/2015 lúc 8:42
truonga10mh ý 3 sao lại đúng đấy m.n? . 8/6/2015
8/6/2015 lúc 16:51
tranhuunhat245 ý 3 đúng rồi trong sgk t14 có hình ẽ đầu 3" chuỗi poly là tương ứng ới đầu 5" của marn . 8/6/2015
8/6/2015 lúc 17:0
yhanoi96 3,5 đ . 24/6/2015
24/6/2015 lúc 21:4
yhanoi96 3polipt=5 marn . 24/6/2015
24/6/2015 lúc 21:5
trantrangk98 TranTrangK98 nhầm ý 1 . 18/3/2016
18/3/2016 lúc 23:31
songviuocmo123 polipeptit có 3' nữa à ? . 19/3/2016
19/3/2016 lúc 3:18
cd2016 câu này ý3 chuỗi polipeptit có đầu 3' ah mod ??? . 19/3/2016
19/3/2016 lúc 9:2
tuanmatch2109 làm mà biết sai ngay là hiểu r . Chazo . 19/3/2016
19/3/2016 lúc 16:6
vut8598 trong tb có nhiều loại tarn khác nhau mỗi tarn chỉ vận chuyển 1 aa tương ứng>> mỗi tarn chỉ có 1 đối mã đặc hiệu . 19/3/2016
19/3/2016 lúc 19:30
hanhnguyen112 quá tỉnh, hhihi từ nãy chưa làm sai câu đếm nào . 19/3/2016
19/3/2016 lúc 23:22
dangtrongtuan mod giải thích ý 3 đi? . 20/3/2016
20/3/2016 lúc 10:42
camtumiss6 ai giải thích ý 3 chặc chẽ vs . 28/3/2016
28/3/2016 lúc 15:18
duylinh2015 2.4 chắc luôn . 29/3/2016
29/3/2016 lúc 23:46
bachta ý 3 không nói cụ thể là tARN, chỉ nói ARN thôi=> sai . 6/4/2016
6/4/2016 lúc 20:43
phuonghoa198 PhuongHoa198 ý 3, chuỗi polipeptit làm gì có đầu 3'peptit chỉ có đầu C với đầu N thôi chứ, bạn nào học hóa rồi thì sẽ hiểu . 7/4/2016
7/4/2016 lúc 19:1
darkleon4rd0 cùng quan điểm 3' của tARN mới đúng . 12/4/2016
12/4/2016 lúc 14:43 Cảm ơn
phuchan13 Phuchan13 ?? ý 3 ?? K HIỂU . 27/4/2016
27/4/2016 lúc 16:59
phuongpo . 10/5/2016
10/5/2016 lúc 13:32
0946710276 k hiểu :'( . 13/5/2016
13/5/2016 lúc 23:22
vantruongoscar giải thích giúp mìn ý 3 các bạn ơi!! sao lại là 3' nhỉ????? . 10/8/2016
10/8/2016 lúc 21:9
thanhhuyenxm1999 đệ cũng thế sao lại 3' ta . 5/2/2017
5/2/2017 lúc 23:27 Cảm ơn
yhct15 chuỗi polipeptit có đầu 3' với 5' ah. Quỳ . 5/2/2017
5/2/2017 lúc 23:38 Cảm ơn
thanhhuyenxm1999 thế mà giải có kìa quỳ luôn giờ em mới để ý câu này C chuẩn rồi . 5/2/2017
5/2/2017 lúc 23:41 Cảm ơn
yhct15 chắc kiến thức chuyên em ơi :v . 5/2/2017
5/2/2017 lúc 23:43 Cảm ơn
hamoon1999 cho hỏi cái đầu 3' nó ở đâu chui ra z . 5/2/2017
5/2/2017 lúc 23:44
sinhvienykhoa28 mh nghĩ 5' chứ nhỉ 6/2/2017
6/2/2017 lúc 0:35 Cảm ơn
hamoon1999 chuỗi này làm gì có đầu nào đâu . 6/2/2017
6/2/2017 lúc 0:37 Cảm ơn
nguyen999 cái này là đầu 3' của tARN - nơi gắn aa 6/2/2017
6/2/2017 lúc 0:43 Cảm ơn
dodaihoc1999 đầu 3' của chuỗi polipeptit? @@ đúng k v ạ . 6/2/2017
6/2/2017 lúc 4:27
anhthule hú . 6/2/2017
6/2/2017 lúc 4:36 Cảm ơn
dodaihoc1999 ồ hé lô câu ni sai phớ hăm . 6/2/2017
6/2/2017 lúc 4:38 Cảm ơn
anhthule t nghĩ 5' . 6/2/2017
6/2/2017 lúc 4:41 Cảm ơn
dodaihoc1999 poliPEPTIT hử @@ nó gắn vào tARN mà, polinu chứ nhỉ ~~ . 6/2/2017
6/2/2017 lúc 4:42 Cảm ơn
anhthule ê lật sgk nc trang 14 đi . 6/2/2017
6/2/2017 lúc 4:49 Cảm ơn
anhthule (y) gắn vào 3' tARN . 6/2/2017
6/2/2017 lúc 4:53 Cảm ơn
hoanghai9999 đề chưa chuẩn lắm 6/2/2017
6/2/2017 lúc 5:9 Cảm ơn
yutapon3 yutapon3 S lại chưa chuẩn 6/2/2017
6/2/2017 lúc 5:54 Cảm ơn
dodaihoc1999 gắn vào đầu 3' của chuỗi POLIPEPTIT là đúng hay sai ._.tARN thì là polinucleotit chứ nhỉ ~~ 6/2/2017
6/2/2017 lúc 15:8 Cảm ơn
yhct15 polipeptit làm gì có đầu 3' hay 5'Bản chất của alpha - amino axit là H2N-CH(R)-COOH mà. Có phải đường mô :oCho là vị trí C của alpha - aa đi. Thì lỡ đó là Glyxin (2C) thì lấy đâu ra 3' ???? 7/2/2017
7/2/2017 lúc 9:24 Cảm ơn
dodaihoc1999 thì sai chứ s nhỉ ~~ 7/2/2017
7/2/2017 lúc 21:18 Cảm ơn
giadinhsieunhan GiaDinhSieuNhan Mỗi phân tử ARN chỉ gắn với 1 loại axit amin, axit amin được gắn vào đầu 3’ của chuỗi polinuceotit =) đúng . 6/2/2017
6/2/2017 lúc 17:48
mtuyen y 3 sao thé mod k hỉu cho lắm . 7/2/2017
7/2/2017 lúc 0:35
cauvongmotsac mỗi tARN chỉ gắn với 1 loại aa để đến bổ sung vs mARN tạo chuỗi polipeptit í bạn 7/2/2017
7/2/2017 lúc 15:8 Cảm ơn
mtuyen nó nói gắn vào đầu 3' của polipep là sao thế 7/2/2017
7/2/2017 lúc 16:54 Cảm ơn
detukhanhphuong Detukhanhphuong giải đi thầy . 9/2/2017
9/2/2017 lúc 11:52
thetoan98 phải gắn vào đầu 3' của chuỗi ribonu chưa sao peptit được??? . 10/2/2017
10/2/2017 lúc 1:43
loveforstudying 3,5 đúng . 18/2/2017
18/2/2017 lúc 18:33
hamiphan cái này chỉ có ý 5 thôi chứ! ý số 3 là thế nào? ko hiểu??? . 18/2/2017
18/2/2017 lúc 23:11
huysushi Huysushi tARN chỉ gắn với 1 loại aa để bổ sung với mARN tạo chuỗi peptit thôi bạn 19/2/2017
19/2/2017 lúc 8:50 Cảm ơn
hamiphan hamiphan Còn vế phía sau là sao c? aa dc gắn vào đầu 3' của chuỗi polipeptit đúng ko c? 19/2/2017
19/2/2017 lúc 12:22 Cảm ơn
minhlac1999 c trang vào test câu này hộ vs,sai lần 3 rồi mà vẫn ko hiểu -_- . 7/3/2017
7/3/2017 lúc 21:55
trangHM câu này ID bao nhiêu đây e?? 7/3/2017
7/3/2017 lúc 23:6 Cảm ơn
minhlac1999 191945 7/3/2017
7/3/2017 lúc 23:27 Cảm ơn
trangHM ok em. c báo vs chị mod rồi. có gì sẽ chỉnh lại đề sau ! -_- 7/3/2017
7/3/2017 lúc 23:32 Cảm ơn
minhlac1999 tóm lại là ý 3 sai,câu này 1 ý đúng à c 7/3/2017
7/3/2017 lúc 23:33 Cảm ơn
miyazono hay vch . 9/5/2017
9/5/2017 lúc 5:47
nguyenngot1999 ý 3 sai, phải là PoliNucleotit ms đúng pk mod . 16/4/2017
16/4/2017 lúc 22:13
trangtran0608 ý 2 sao nhỉ, đọc vip rồi mã vẫn k hiểu . 7/5/2017
7/5/2017 lúc 20:5
vantruongoscar tại vì mỗi tARN mang một bộ ba đối mã đặc hiệu ý bạn 7/5/2017
7/5/2017 lúc 20:11 Cảm ơn
tranmanhquoc1711 ý 3, chuỗi polipeptit chỉ có đầu N (amin) và đầu C (cacboxyl) thôi chứ làm gì có đầu 3' với 5' ạ?
14/8/2019 lúc 15:55
trungsijhs trungsijhs câu này đáp án là những ý nào ? . 26/3/2017
26/3/2017 lúc 10:20
longngocthiennga câu này ko chắc ý 3 lắm 26/3/2017
26/3/2017 lúc 21:56 Cảm ơn
trungsijhs trungsijhs ukm, D... 26/3/2017
26/3/2017 lúc 22:9 Cảm ơn
vanlun99 ahihi : )) . 8/5/2017
8/5/2017 lúc 17:50
vanlun99 ahihi . 8/5/2017
8/5/2017 lúc 17:50

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2009 - Do Sở kế hoạch và Đầu từ Thành Phố Hà Nội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Tuấn Anh; Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017